Diversey uznany za jedną z najlepszych firm w kategorii: zrównoważony rozwój

Diversey Rated as a Top Sustainability Company Diversey Rated as a Top Sustainability Company
Dan Daggett
Vice President, Corporate Sustainability
May 31, 2023

Osiągnięcia Diversey w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały ocenione przez platformę EcoVadis i znalazły się wśród 20% najlepszych przeanalizowanych pod względem kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania firm. Platforma EcoVadis to wiodąca usługa oceny zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, która oceniła już ponad 75 000 organizacji na całym świecie. Ocena Diversey została opracowana na podstawie informacji publicznych oraz naszych odpowiedziach na obszerny, 75-stronicowy kwestionariusz, badający nasze podejście do odpowiedzialności społecznej, praw człowieka, etyki biznesowej i zarządzania środowiskowego. 

Silver Sustainability Rating

Niekiedy klienci proszą firmę Diversey o udział w platformie EcoVadis, by w ten sposób uzyskać szczegółowe informacje o dostawcy odnośnie kwestii zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenia ryzyka w łańcuchu dostaw. Coraz częściej nasi klienci postrzegają swoją siłę nabywczą jako: „działanie na rzecz dobra” i sprawiają, iż dostawcy sukcesywnie dążą do poprawy swoich wyników odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. 

 

W tym roku firma Diversey poprawiła wynik oceny EcoVadis z 46 do 57, co stanowi dowód na wykonanie ogromnej pracy wewnątrz firmy, by zmniejszyć wpływ naszych działań na środowisko, by przestrzegać zasad Kodeksu postępowania Diversey oraz by tworzyć wartości dla naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to nieustająca podróż i głęboko wierzymy, że w przyszłym roku firma Diversey osiągnie „Złoty Poziom” w ocenie Ecovadis.

EcoVadis Rating Certificate

Zobacz certyfikat przyznany firmie Diversey i zapoznaj się z kartą wyników EcoVadis.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach firmy, odwiedź naszą stronę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi lub zapoznaj się z raportem na ten temat z roku 2020.