Zrównoważony rozwój

Sustainability ESG Strategy Sustainability ESG Strategy

Naszą misją jest codzienna ochrona i troska o nas ludzi i nasze środowisko poprzez pionierskie, przyszłościowe rozwiązania w zakresie utrzymania czystości i higieny.

 

W czasie ponad 95 lat istnienia firmy Diversey i dostarczania rewolucyjnych technologii czyszczenia i higieny udowodniliśmy, że ochrona środowiska i nieustająca dbałość o poprawę są dobre dla biznesu. Zrównoważony rozwój, choć od 1923 roku nadano mu wiele nazw, był podstawą wartości, jaką Diversey dostarcza klientom. Nowy początek Diversey w 2017 roku był okazją do refleksji nad naszymi postępami i skupienie się na kolejnych możliwościach pogłębienia naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój.

 

W obliczu znaczących wyzwań społecznych i środowiskowych na całym świecie czas na refleksję nad dokonaniami z przeszłości musi być krótki. Ponieważ nasza ostatnia strategia i cele zrównoważonego rozwoju zostały stworzone z punktem odniesienia na rok 2012, Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała Program na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Składa się on z 17 celów zrównoważonego rozwoju i posłużył jako kluczowy punkt odniesienia przy opracowywaniu nowej strategii zrównoważonego rozwoju dla firmy Diversey.

 

Zużycie zasobów naturalnych znacznie wzrosło. Do 2050 roku populacja ludności wzrośnie do 10 miliardów, co spowoduje rosnące zapotrzebowanie na ograniczone już zasoby naszej planety. Oznacza to, że świat potrzebuje dużych ilości zdrowej żywności, materiałów odnawialnych, energii oraz lepszej infrastruktury i transportu. Każdego roku nasze zużycie zasobów przewyższa możliwości ich wytworzenia. W 2017 roku. „dniem przekroczenia” był 2 sierpnia. Zużywamy więcej zasobów, niż natura jest w stanie zregenerować w wyniku nadmiernego połowu ryb, wyrębu lasów i emisji większej ilości dwutlenku węgla do atmosfery, niż mogą wchłonąć ekosystemy.

 

Aby upewnić się, że nasza nowa strategia będzie miała maksymalnie pozytywny wpływ i skupi się na największych możliwościach, przeanalizowaliśmy nasz obecny status: wysłuchaliśmy klientów, ekspertów i naszych interesariuszy, przeanalizowaliśmy raz jeszcze założenia zrównoważonego rozwoju, po czym stworzyliśmy nową strategię biznesową Diversey. Nasza strategia: ochrona i troska o ludzi każdego dnia zapewnia, że Diversey zajmie się kluczowymi możliwościami środowiskowymi, społecznymi i technologicznymi.

 

Trwały, długoterminowy sukces Diversey zależy od naszej zdolności do efektywnego działania w środowisku o ograniczonych zasobach, sprostania krytycznym wyzwaniom społecznym, zmniejszenia ryzyka w naszej działalności i przewodzenia innowacjom w branży utrzymania czystości i higieny dla naszych klientów. Nasza strategia: ochrona i troska o ludzi każdego dnia, to ambitne cele w naszych działaniach, które są zgodne z kilkoma celami zrównoważonego rozwoju dotyczącymi postępu.

 

Ochrona i troska o ludzi każdego dnia - cele 2025 

 By Improving The Environment. One Reducing energy intensity in our operation, Two Reduce greenhouse gas emissions intensity in our operations by 10%, Three Reduce waste to landfill in our operations by 10% and four reduce water use intensity in our operations by 5%By Protecting and Caring for People. Five Eliminate recordable workplace injuries of Diversey employees. Six Ensure ethical supply chain by engaging 100% of suppliers with our Supplier Code of Conduct. Seven Ensure ethical business practices by training 100% of Diversey employees on Code of Conduct and Eight Improve lives of people in the communities we operate with Diversey Creating Shared Value programs for all sectors.By Delivering Innovative Sustainable Solutions to the market. Nine Quantify the sustainability value associated with Diversey products and solutions. Ten Integrate sustainability scorecard into innovation process for 100% of new technologies. Eleven Reduce our packaging footprint and increase the recyclability of our plastic packaging and Twelve Improve safety and environmental profile of products through 100% compliance with our Responsible Chemistry Policy.