Bezpieczeństwo

Jako firma warta wiele miliardów dolarów, prowadząca działalność w ponad 170 krajach, Diversey otrzymuje, wytwarza, zarządza, magazynuje i dystrybuuje ogromne ilości towarów, od surowców po produkty gotowe. Ilość spraw, z którymi codziennie spotykają się nasi specjaliści związani z procesem dostaw, może sprawić, że przypadkowy obserwator dojdzie do wniosku, iż nieuniknionym jest dojście, do co najmniej kilku urazów pracowników podczas wykonywanej pracy. I tak by się nieuchronnie stało, gdybyśmy nie przykładali szczególnej uwagi do aspektu bezpieczeństwa podczas pracy. 

 

Nie jest więc niczym niezwykłym, że w okresie sześciu miesięcy: od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 zespół globalnego łańcucha dostaw Diversey, składający się z setek pracowników na całym świecie, nie odnotował żadnych obrażeń. Ani jednego. Z pewnością nie jest to osiągnięcie, które należy przypisać szczęściu.

Global Safety Graph

Firma Diversey jest dumna z działań, które podejmowane są nieustająco przez cały rok, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Powyższe osiągnięcie jest potwierdzeniem tego zobowiązania, i odzwierciedla kulturę bezpieczeństwa, którą zespoły łańcucha dostaw Diversey rozwijały przez wiele lat i dalej ją pielęgnują. Do ważnych aspektów tej kultury należy zgłaszanie zdarzeń mogących spowodować potencjalnie wypadki, obserwacja zachowania, szkolenia oraz uwzględnianie kwestii bezpieczeństwa w codziennych praktykach pracy.

 

Udoskonalanie łańcucha dostaw

Działalność operacyjna Diversey zakłada we wszystkich obiektach wykraczanie poza wyznaczone poziomy jakości, wydajności oraz efektywności. Nasze podejście kładzie także szczególnie silny nacisk na znajdowanie sposobów związanych z poprawą wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w naszych budynkach. Cele „Facilitators for Life” Diversey (chronimy i troszczymy się o ludzi każdego dnia) Diversey przyjęte do 2025 roku wymagają: 10% redukcji zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych i generowanych odpadów, a także 5% redukcję zużycia wody. Cele te są normowane według ilości wytworzonych produktów, a rok 2018 stanowi punkt odniesienia.

 

Oprócz ustalenia nowego punktu odniesienia, w łańcuchu dostaw utworzyliśmy grupę zadaniową mającą zidentyfikować najlepsze stosowane praktyki oraz wdrożyć je globalnie w produkcji. W obiektach Diversey na całym świecie przeprowadziliśmy audyty, by znaleźć nowatorskie rozwiązania oraz określić obszary, które wymagają ulepszeń. W miarę wdrażania w życie kolejnych rozwiązań i praktyk, że nasz punkt odniesienia z 2018 zacznie ewaluować w kierunku celów podstawionych na 2025 rok.

Sustainability Report 2019