POLITYKA PRYWATNOŚCI

Thumbnail Thumbnail

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsze tłumaczenie Polityki nie jest tłumaczeniem przysięgłym i jest dostarczane jako pomoc w zrozumieniu założeń oryginalnego dokumentu przygotowanego w innym języku. W związku z powyższym nie będzie interpretowane jako zgodne z wersją angielską, a podstawowa wersja angielska będzie dokumentem rozstrzygającym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a tym tłumaczeniem. Firma Diversey nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub niejasności w tłumaczeniu. Każda osoba lub podmiot, który korzysta z przetłumaczonych treści, robi to na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z oficjalną wersją dokumentu w języku angielskim. Jeśli chcą Państwo zwrócić naszą uwagę na błąd w tłumaczeniu lub nieścisłość, prosimy o wysłanie do nas wiadomości na adres: ……Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

Diversey ("spółka") szanuje Twoje obawy dotyczące prywatności. Niniejsza polityka prywatności ("polityka prywatności") ma zastosowanie do danych osobowych (zdefiniowanych poniżej), które gromadzimy na diversey.com i innych witrynach firmowych, które łączą się z niniejszą polityką prywatności (zwane łącznie "witrynami"). Niniejsza polityka prywatności jest częścią, podlega i jest zarządzana określonymi warunkami korzystania z witryny internetowej ("warunki") przez i między spółką a Tobą ("Ty", "Twój"). Użyte terminy pisane wielką literą, ale niezdefiniowane w niniejszych zasadach ochrony prywatności, mają znaczenie nadane im w regulaminie.

Niniejsza polityka prywatności opisuje rodzaje informacji, które gromadzimy w witrynie (-ach), sposób, w jaki możemy wykorzystywać te informacje, z którymi możemy je udostępniać i co robimy, aby je chronić. Możemy również poinformować cię, w jaki sposób możesz skontaktować się z nami, aby poprosić nas o zaktualizowanie preferencji dotyczących sposobu komunikowania się z Tobą lub udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności nie dotyczy wykorzystywania i ujawniania Twoich danych przez naszych partnerów biznesowych, którzy mogą oferować usługi za pośrednictwem naszych stron internetowych lub linków do naszych stron internetowych. Podmioty te mają własne zasady opisujące ich praktyki.

 

Gromadzone przez nas informacje

Gdy użytkownik odwiedza witrynę (strony), może dostarczyć (i możemy gromadzić) informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu domowego/komórkowego, informacje o koncie płatniczym (takie jak dane karty kredytowej), dane demograficzne lub inne dane osobowe (zwane dalej "danymi osobowymi") podczas korzystania z witryny, takie jak podczas rejestracji konta, a także podczas tworzenia materiałów przesłanych lub podczas interakcji z innymi użytkownikami witryny, takich jak funkcje używane do publikowania opinii. Poniżej znajduje się krótki, ogólny opis rodzajów informacji, które gromadzimy za pośrednictwem stron internetowych:

Informacje za pośrednictwem urządzeń: pakiet firm inteligentnych urządzeń, aplikacji i cyfrowych urządzeń do śledzenia (np. IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) również zbierać różne formy informacji nieosobowych, takich jak urządzenia danych o użytkowaniu, danych lokalizacji i danych analiz biznesowych. W zakresie, w jakim każde urządzenie mobilne korzysta z jednej z naszych aplikacji, możemy gromadzić dane lokalizacyjne w odniesieniu do takich urządzeń, pod warunkiem, że zgodzili się Państwo na takie przetwarzanie. Takie dane lokalizacyjne mogą dopasować się do innych danych w celu uzyskania informacji osobistych.

Poufne dane osobowe: pod warunkiem, że zgodzisz się na przetwarzanie takich informacji, możemy również zbierać informacje, które ujawniają rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, lub te które dotyczą zdrowia lub nawyków w miejscu pracy. Takie informacje są czasami określane jako "poufne dane osobowe".

W przypadku korzystania z zewnętrznej sieci społecznościowej (na przykład konta Facebook, Google + lub LinkedIn) w celu zalogowania się do witryny lub w celu interakcji z firmą w inny sposób, możemy zbierać Twoje imię i nazwisko oraz inne dane z Twojej sieci społecznościowej i konta. Na przykład, na naszych stronach kariery, możesz użyć swojego konta w sieci społecznościowej do zalogowania się lub dostarczenia nam (za pośrednictwem naszego usługodawcy iCIMS) dynamicznego CV, które zostanie automatycznie zaktualizowane w czasie aktualizacji konta w sieci społecznościowej. Możesz zatrzymać wszelkie bieżące udostępnianie danych poprzez skorzystanie z ustawień konta w sieci społecznościowej.

 

Pliki cookie

Gdy użytkownik odwiedza nasze witryny, my i osoby trzecie mogą gromadzić określone informacje w sposób zautomatyzowany, wykorzystując takie technologie, jak pliki cookie, dzienniki serwera sieci web i sygnały nawigacyjne sieci web. Pliki cookie to niewielkie pliki, które witryny i serwery poczty e-mail umieszczają i uzyskują dostęp na twoim komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu w celu jednoznacznej identyfikacji przeglądarki lub urządzenia oraz do przechowywania informacji lub ustawień w urządzeniu. Twoja przeglądarka może informować Cię o tym, jak otrzymywać powiadomienia o niektórych rodzajach plików cookie oraz jak ograniczać, wyłączać lub usuwać określone pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że bez niektórych plików cookie użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych. Na przykład, możemy użyć pewnych podstawowych plików cookie, które są ustawiane podczas wchodzenia na niektóre z naszych stron internetowych, aby pomóc w nawigacji podczas wizyty lub po zakończeniu niektórych formularzy. Zablokowanie tych plików cookie lub usunięcie ich wcześniej niż przed normalna datą wygaśnięcia może spowodować problemy.

 

Informacje zbierane automatycznie

Nasze serwery internetowe mogą rejestrować informacje, takie jak typ urządzenia i systemu operacyjnego, typ przeglądarki, domena, identyfikator urządzenia, adres protokołu internetowego ("IP") i inne ustawienia systemu, a także język używany przez system oraz kraj i strefę czasową, w której znajduje się urządzenie. Dzienniki serwera WWW mogą również rejestrować informacje, takie jak adres strony internetowej, która przekierowała Cię do naszych stron internetowych oraz adres IP urządzenia, którego używasz do łączenia się z Internetem.

Aby kontrolować, które serwery sieci web mają umieszczać i uzyskiwać dostęp do plików cookie oraz zbierać informacje w sposób zautomatyzowany, możemy umieszczać znaczniki na naszych stronach internetowych zwane "sygnalizatorami internetowymi", które są małymi plikami pozwalającymi zrozumieć nam działania osób odwiedzających nasze witryny. Możemy wykorzystywać podobną technologię w wysyłanych wiadomościach e-mail, co może umożliwić umieszczanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookie, a także umożliwić potwierdzenie, czy otrzymałeś wiadomość e-mail, jeśli wiadomość została otwarta i jeśli klikniesz na linki w e-mailu.

Ponadto gromadzimy informacje, które użytkownik przekazuje nam podczas przeprowadzania wyszukiwań w witrynie, umieszczania zamówień lub odnawiania usług (w tym dotyczących produktów, z których korzystasz), edytowania informacji w profilu, komunikowania się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną, usługami tekstowymi lub w inny sposób lub uczestniczyć w blogach, forach dyskusyjnych lub publikach społecznościowych.

 

Zbieranie danych przez strony trzecie

Używamy zewnętrznych usług analityki internetowej na naszych stronach internetowych, takich jak Google Analytics. Ci usługodawcy wykorzystują pliki cookie i sygnalizatory sieciwWeb lub inne technologie, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Informacje zbierane przez taką technologię (w tym, w stosownych przypadkach, adres IP) zostaną ujawnione lub zebrane bezpośrednio przez tych usługodawców, którzy wykorzystują te informacje w celu ułatwienia oceny korzystania z witryny.

Osoby trzecie mogą gromadzić dane osobowe dotyczące Twoich działań online w czasie i na różnych stronach, gdy korzystasz z naszej stron(y). Na przykład, zewnętrzni dostawcy niektórych osadzonych treści i narzędzi na naszej stronie (ach) (takich jak osadzone Twitter lub Facebook Feed, lub osadzony blog komentując system z DISQUS, lub dowolnej sieci społecznej, które można wykorzystać do logowania się na naszej stronie (s) lub do przedstawienia informacje na naszej stronie (-ach)) mogą gromadzić dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w związku z twoją interakcją z takimi treściami i narzędziami.

Dane dotyczące aktywności użytkownika na naszych witrynach mogą być gromadzone w celu wykorzystania ich w reklamach dostosowanych do indywidualnych zainteresowań użytkownika na innych stronach internetowych i usług internetowych.  Użytkownik może zdecydować, czy informacje mogą być zbierane w tym celu. Uczestniczymy w usługach reklamowych dostarczanych przez osoby trzecie. Usługi reklamowe mogą śledzić Twoje działania online przez pewien czas poprzez gromadzenie informacji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych technologii opisanych powyżej, i mogą wykorzystywać te informacje do wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich indywidualnych zainteresowań i/lub na podstawie wcześniejszych wizyt na naszej stronie (ach). My i zewnętrzni dostawcy mogą korzystać z plików cookie stron trzecich i plików cookie innych firm samodzielnie lub razem, jak również innych zautomatyzowanych środków i danych zebranych za pośrednictwem takich środków i z innych źródeł (i) do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam (obejmujących reklamy oparte na przeszłych odwiedziny na naszej stronie (-ach)) oraz (II) w celu zgłaszania wyświetleń reklam, innych zastosowań usług reklamowych oraz interakcji z tymi wyświetleniami reklam i usługami reklamowymi (w tym w jaki sposób są one związane z wizytami w naszej witrynie).

Nie będziemy zbierać więcej danych osobowych, niż jest to zasadnie konieczne lub istotne, aby umożliwić Państwu pełne korzystanie z naszych stron internetowych i związanych z nimi funkcji oraz do dostarczania produktów, innych usług lub wsparcia.

 

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

Możemy wykorzystywać informacje, które otrzymujemy o Tobie podczas odwiedzania stron internetowych do różnych celów, w tym do:

 • Weryfikacji Twojej tożsamości;

 • Przetwarzania, oceniania i odpowiadania na prośby, zapytania i wnioski;

 • Tworzenia, zarządzania i komunikowanie się z Tobą na temat kont;

 • Kontaktowania się z Tobą w sprawie marketingu bezpośredniego, jeśli wyrazisz na to zgodę;

 • Przetwarzania danych, aby umożliwić nam dostarczanie produktów i usług, które ty i/lub Twoja firma zakupiła lub licencjonowana przez spółkę;

 • Kontaktowania się z Tobą w razie potrzeby, aby egzekwować warunki;

 • Udostępniania profilu użytkownika i historii witryny;

 • W celu łącznia i usuwania danych umożliwiających identyfikację aspektów takich danych w celu wykonywania usług analitycznych, pod warunkiem, że wyrazisz zgodę lub przetwarzanie jest dozwolone przez prawo. Będzie to obejmować tworzenie pseudonimizowanych i zanonimizowanych danych;

 • Obsługa, ocena i doskonalenie naszej działalności (w tym opracowywanie nowych produktów i usług; Zarządzanie naszymi komunikatami; przeprowadzanie badań rynkowych i analiza danych; określanie i zarządzanie efektywnością naszej reklamy i marketingu; analizowanie i dostosowywania naszych produktów, usług, witryn i komunikacji; zarządzanie naszymi witrynami i wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych, uzgadniania i zbierania, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę lub przetwarzanie jest dozwolone przez prawo.);

 • Przetwarzanie wniosku o pracę i kontaktowanie się z Tobą w sprawie ewentualnego zatrudnienia w oparciu o informacje, które przesyłasz za pośrednictwem witryny (stron);

 • Chronienie przed oszustwami, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz zarządzanie narażeniem na ryzyko i jakością;

 • Przestrzeganie i egzekwowanie zobowiązujących wymagań prawnych, standardów branżowych oraz naszych zasady i warunków, takich jak;

 • Monitorowanie zebranych metryk użycia witryny, takich jak łączna liczba odwiedzających i przeglądanych stron; I

 • Dostarczanie usług personalizacji i śledzenia;

 • W celu spełnienia i wypełnienia zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy handlowej zawartej z Tobą lub podmiotem, z którym jesteś zatrudniony lub zakontraktowana.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne lub stosowne do spełnienia wyżej wymienionych celów lub przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów lub pomocy w dochodzeniach. Po tym, jak nie jest już konieczne, abyśmy przechowywali dane osobowe, dysponujemy nimi zgodnie z naszymi zasadami przechowywania i usuwania danych.

 

Transfery danych/transfery do zewnętrznych dostawców

Firma może brać udział w przekazywaniu danych osobowych zebranych od użytkownika do zewnętrznych usługodawców, których firma używa do obsługi dostarczania produktów oraz innych treści i usług. Zgodnie z obowiązującym prawem firma może ujawnić automatycznie zebrane i inne zebrane dane nieumożliwiające identyfikacji osobistej zainteresowanym stronom trzecim, aby pomóc tym stronom w zrozumieniu sposobu użytkowania, oglądania i wzorców demograficznych dla niektórych programów, treści, usług, reklam, promocji i/lub funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem firmy. Ogólnie, ujawnienia te są dokonywane na warunkach porównywalnych z niniejszą polityką prywatności, i odbiorcy ograniczają się do korzystania z informacji, których cel został dostarczony.

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy również udostępniać określone dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym i wspólnym partnerom marketingowym w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Możemy przekazać dane osobowe naszym autoryzowanym dystrybutorom w celu skontaktowania się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących Twoich wniosków lub w celu informowania cię o nowych działaniach.

Firma może korzystać z usług przetwarzania płatności dokonywanych przez strony trzecie, a dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane takim dostawcom w związku z przetwarzaniem przez użytkownika płatności opłat i innych transakcji, które użytkownik zainicjował na stronie (-ach).

Spółka będzie przekazywać takie informacje wyłącznie stronom trzecim, które umownie zgadzają się na ochronę takich danych w sposób, który nie jest mniej restrykcyjny niż własne standardy firmy w zakresie ochrony własnych informacji osobistych.

 

Transfery poza punkt geograficzny kolekcji

Możemy przekazywać dane osobowe, które zbieramy o Tobie do miejsc w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, które różnią się od tych, w których informacje pierwotnie zostały zebrane. Kraje te mogą nie mieć tych samych przepisów dotyczących ochrony danych, co kraj, w którym pierwotnie dostarczono informacje. Kiedy przesyłamy informacje na arenie międzynarodowej, chronimy te informacje w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Transfery wymagane przez prawo

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy ujawnić informacje o Tobie (i) jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo, regulacje lub proces prawny, taki jak wezwanie do sądu; (II) w odpowiedzi na wnioski podmiotów rządowych, takie jak organy ścigania; (III) w przypadku, gdy uważamy, że ujawnienie ich jest konieczne lub stosowne w celu zapobieżenia fizycznym, finansowym lub innym szkodom, urazom lub stratom; lub (IV) w związku z dochodzeniem podejrzanej lub faktycznej bezprawnej działalności.

 

Twoje wybory

Jeśli chcesz zaktualizować lub zmodyfikować swoje informacje lub preferencje dotyczące subskrypcji, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji "kontakt z nami". W przypadku niektórych witryn użytkownik może dokonywać tych wyborów bezpośrednio, logując się na swoje konto. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania naszych promocyjnych wiadomości e-mail, klikając link "anuluj subskrypcję" w dowolnym e-mailu promocyjnym, który otrzymasz od nas. Zmiany wprowadzone w Twoim profilu będą skuteczne po zapisaniu ich w naszych systemach zgodnie z naszymi standardowymi procedurami wdrażania pytań użytkownika dotyczących Twoich danych osobowych.

W zależności od przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych w danym kraju użytkownik może mieć prawo do uzyskania dostępu do informacji osobistych, które przechowujemy na jego temat. Ponadto, jeśli uważasz, że dane osobowe są niedokładne, możesz mieć prawo żądać, aby zostały poprawione lub zmienione. Aby złożyć te prośby, nie wydać zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych lub wycofać zgodę na takie przetwarzanie (prawa przewidziane w przepisach niektórych krajów), możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji kontakt.

 

Zgoda (dla poufnych danych osobowych)

Jak wspomniano powyżej, możemy zbierać poufne dane osobowe, jeśli udzieli Państwo zgody. Jeśli użytkownik chce wyrazić zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie poufnych danych osobowych przez nas w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, co może obejmować przekazanie takich poufnych danych osobowych stronom trzecim, może wyrazić zgodę na takie wykorzystanie, zaznaczając pole "zgoda" w preferencji użytkownika. Jeśli żadna z dostępnych opcji nie spełnia Twoich wymagań lub masz inne pytania, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

 

Rezygnacja (w przypadku transferów osób trzecich)

Ujawniamy dane osobowe naszym partnerom zewnętrznym w sposób opisany w sekcji transfer danych. Jeśli chcesz ograniczyć lub zawęzić ujawnienie swoich danych osobowych stronom trzecim, możesz zrezygnować z ujawnienia takich informacji przez osoby trzecie, zmieniając swoje preferencje w swoim profilu lub wysyłając do nas powiadomienie pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem tego formularza wniosku o rezygnację. Jeśli użytkownik zaznaczył uprzednio "zgoda" w odniesieniu do niektórych praktyk w zakresie zbierania i wykorzystywania danych osobowych, może zaznaczyć później "brak zgody", zmieniając swoje preferencje w swoim profilu lub wysyłając do nas powiadomienie pocztą elektroniczną. Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej.

 

Jak chronimy dane osobowe

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pomimo naszych starań nie możemy obiecać, że nasz program bezpieczeństwa zawsze wyeliminuje wszystkie możliwe zagrożenia bezpieczeństwa, a nasza odpowiedzialność jest ograniczona, jak określono w regulaminie.

Firma wykorzystuje uzasadnione ekonomicznie wysiłki w celu ochrony i ochrony bezpieczeństwa wszystkich danych, łącznie z wszelkimi danymi osobowymi gromadzonych przez spółkę od użytkownika za pośrednictwem witryny (stron). Firma utrzymuje pewne administracyjne, techniczne i fizyczne gwarancje w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych, które gromadzimy na stronie (-ach). Dane osobowe i inne dane są przechowywane w środowiskach hostowanych i zabezpieczonych, które wykorzystują uznane standardy branżowe w zakresie bezpieczeństwa danych. Firma korzysta z uzasadnionych ekonomicznie wysiłków w celu współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy spełniają przyjęte standardy branżowe w celu wsparcia gromadzenia, przechowywania, hostingu, przetwarzania i przechowywania danych, łącznie z danymi osobowymi.

Niezależnie od powyższego, firma nie może jednak zapewnić ani zagwarantować, że informacje zebrane przez spółkę nie będą udostępniane, ujawniane, zmieniane ani niszczone przez wadliwe działanie systemu lub obchodzenie naszych zabezpieczeń.

Ważne jest również, aby przestrzegać kontroli dostępu (np. zarządzania nazwą użytkownika/hasłem) oraz innych obowiązujących postanowień niniejszych warunków w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do konta i urządzeń, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do witryny (ów).

 

Linki do stron internetowych innych firm; Aktywność osób trzecich

Nasza witryna (y) może dostarczać linki do innych stron internetowych dla wygody i informacji. Te strony internetowe mogą być obsługiwane przez firmy niestowarzyszone z nami. Powiązane strony internetowe mogą mieć własne zasady ochrony prywatności, których sprawdzenie serdecznie polecamy, kiedy odwiedzasz jakiekolwiek połączone strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron internetowych, które nie są z nami powiązane, jakiekolwiek korzystanie z tych stron internetowych lub praktyki prywatności tych stron.

 

Skargi

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących wykorzystywania danych osobowych przez nas, możesz skontaktować się z nami pod adresem poniżej.

 

Rozwiązywanie sporów

Spory będą rozstrzygane zgodnie z warunkami.

 

Dane dotyczące zasobów ludzkich

Firma może gromadzić dane osobowe dotyczące wniosków o zatrudnienie w spółce za pośrednictwem naszej strony kariery, takie jak CV, oraz inne informacje związane z konkretnymi zadaniami reklamowanymi na naszych stronach internetowych. Takie dane osobowe będą podlegać warunkom niniejszej umowy. Użytkownik będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na przedłożenie takich danych osobowych przez naszą stronę kariery.

 

Fuzje, przejęcia & reorganizacje

W przypadku, gdy całość lub część spółki lub jej majątku zostaną nabyte, zreorganizowane lub połączone z podmiotem zewnętrznym, zastrzegamy sobie prawo, w każdej z tych okoliczności, do przeniesienia lub przypisania informacji, które zebraliśmy od użytkowników w związku z fuzją, przejęciem, sprzedażą lub inną zmianą kontroli. W takim przypadku będziemy wymagać od każdego nabywcy lub osoby trzeciej wyrażenia zgody na traktowanie witryny (stron) w sposób, który nie jest mniej restrykcyjny niż określony w niniejszej polityce prywatności lub warunkach.

 

Porządek pierwszeństwa

Niniejsza polityka prywatności podlega warunkom użytkowania, w tym, bez ograniczeń, wszelkim zastrzeżeniach i ograniczeniom odpowiedzialności określonym w tym dokumencie. W przypadku konfliktu między niniejszą polityką prywatności a warunkami, warunki będą miały pierwszeństwo.

 

Aktualizacje naszej polityki prywatności

Firma może, według własnego uznania, aktualizować niniejszą politykę prywatności okresowo bez uprzedniego powiadomienia użytkownika w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach w zakresie informacji osobistych. lub w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Będziemy publikować zaktualizowaną wersję na naszej stronie (-ach) i wskazać na górze, kiedy nastąpiła ostatnia aktualizacja.

Prosimy o okresowe odwiedzenie tej strony, aby być świadomym wszelkich zmianach w niniejszej polityce prywatności. W przypadku, gdy modyfikacje istotnie zmieniają Twoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej umowy, dołoży się uzasadnionych ekonomicznie starań, aby powiadomić użytkownika o zmianach. Na przykład, możemy wysłać wiadomość na Twój adres e-mail, jeśli mamy go w aktach, lub wygenerować wyskakujące lub podobne powiadomienia, gdy dostęp do stron(y) po raz pierwszy po wprowadzeniu takich istotnych zmian. Nasze zmienione zasady ochrony prywatności zostaną automatycznie uwzględnione w dniu opublikowania aktualizacji, z tym że (a) nie będziemy, bez Twojej zgody, wykorzystywać zebranych wcześniej danych osobowych w sposób niezgodny z polityką prywatności, gdy otrzymaliśmy te informacje, oraz (b) Jeśli użytkownik nie zgadza się z wszelkimi zmianami w polityce prywatności, może zlikwidować swoje konto, zaprzestając korzystania z witryn(y). Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu zmienionych lub zaktualizowanych zasad ochrony prywatności oznacza, że użytkownik zapoznał się z aktualną wersją polityki prywatności i wyraził na nią zgodę.

 

Mieszkańcy UE

Jeśli mieszkasz w UE i korzystasz z naszej strony do kupowania produktów lub usług oferowanych mieszkańcom UE, lub jeśli zbieramy, śledzimy i/lub przetwarzamy lub przesyłamy dane osobowe od Ciebie lub dane osobowe, które przesyłasz do nas za pośrednictwem stron internetowych, Twoje dane będą zarządzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności, obowiązującymi warunkami i zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rodo) (rozporządzenie (UE) 2016/679).

 

Transfery poza UE

Jeśli jesteś rezydentem UE, a Twoje dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem naszych stron internetowych, możemy przekazywać takie dane stronom trzecim do celów przetwarzania danych i kontroli danych, jak opisano w niniejszej polityce prywatności. Nasze umowy handlowe z zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi dane lub kontrolerami danych będą zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi UE w zakresie ochrony danych, zatwierdzonymi przez Komisję Europejską (ze zmianami).

 

Zapisz się

Wszyscy odwiedzający, z wyłączeniem dotychczasowych klientów spółki lub którejkolwiek z jej spółek grupowych oraz tych, którzy wcześniej nie mieli prawa do usług i produktów firmy, mają prawo do wyrażenia zgody na gromadzenie, śledzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Nie będziemy zbierać danych osobowych od Ciebie, chyba że akceptujesz nasze praktyki dotyczące danych, jak opisano w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji. Nasz formularz zgody tutaj: Diversey zbiera, śledzi i może przekazywać dane osobowe, które użytkownik może udostępnić za pośrednictwem tej strony, lub które Diversey może uzyskać poprzez działanie zautomatyzowanych narzędzi, plików cookie i innych możliwości eksploracji danych. Diversey wykorzystuje takie dane osobowe w celu dostarczania usług związanych z produktami i usługami, z których korzystasz za pośrednictwem naszych stron internetowych, do przeprowadzania analiz danych oraz do przechowywania lub przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem i innymi funkcjami opisanymi w oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli zgadzasz się na takie wykorzystanie swoich danych osobowych, proszę zaznaczyć następujące pole zgody: tak: ________

 

Rezygnacja/korekta

Wszyscy odwiedzający mają prawo do rezygnacji lub cofnięcia zgody na gromadzenie lub wykorzystywanie swoich danych. Jeśli wycofasz zgodę, należy pamiętać, że może on hamować lub ograniczać naszą zdolność do świadczenia określonych usług i wykonywania określonych funkcji. Użytkownik może jednak nadal korzystać z witryny zgodnie z warunkami i polityką prywatności.

Użytkownik może również poprosić o wyświetlenie i zmianę preferencji dotyczących danych, ustawień zabezpieczeń i preferencji w panelu klienta, pod warunkiem, że użytkownik ustawi profil użytkownika na naszej stronie lub wysyłając pocztą e-mail informacje kontaktowe poniżej. Ponadto, jako rezydent UE, możesz również zrezygnować lub wycofać zgodę, poprosić o skorygowanie błędów w zebranych lub przesłanych danych, zażądać usunięcia lub usunięcia Twoich danych osobowych, informując nas, wykorzystując link do naszych informacji kontaktowych poniżej. Jeśli wycofasz zgodę, firma wymaże lub usunie odpowiednie dane osobowe, które zostały zebrane.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności lub jeśli chcesz, abyśmy zaktualizowali informacje o Tobie lub Twoich preferencjach, skontaktuj się z nami w sposób, jak wskazano poniżej:

Diversey Ltd. piramida Close Weston Favell Northampton NN3 8PD

privacy@diversey.com

 

25.04.19 SB