Zasady i warunki

Thumbnail Thumbnail

Zasady i warunki

Niniejsze tłumaczenie Polityki nie jest tłumaczeniem przysięgłym i jest dostarczane jako pomoc w zrozumieniu założeń oryginalnego dokumentu przygotowanego w innym języku. W związku z powyższym nie będzie interpretowane jako zgodne z wersją angielską, a podstawowa wersja angielska będzie dokumentem rozstrzygającym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a tym tłumaczeniem. Firma Diversey nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub niejasności w tłumaczeniu. Każda osoba lub podmiot, który korzysta z przetłumaczonych treści, robi to na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z oficjalną wersją dokumentu w języku angielskim. Jeśli chcą Państwo zwrócić naszą uwagę na błąd w tłumaczeniu lub nieścisłość, prosimy o wysłanie do nas wiadomości na adres: ……Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki użytkowania ("warunki") dla stron internetowych Diversey oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych ("my", "nasz", "nas" lub "spółka"), które łączą się z niniejszymi warunkami (dalej zwane "witrynami") regulują stosunki między Tobą a spółką w związku z witryną (ami). Uzyskując dostęp lub korzystając z witryny, zgadzasz się na niniejsze warunki i politykę prywatności (która jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie). Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami, korzystanie z witryny jest niedozwolone. Witryny są oferowane i dostępne dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Korzystając z witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś pełnoletni, aby utworzyć wiążącą umowę ze spółką i spełnić wszystkie powyższe wymagania kwalifikacyjne. Jeśli użytkownik nie spełni wszystkich tych wymagań, nie może uzyskiwać dostępu do witryn ani korzystać z nich. Dla jasności, w przypadku korzystania z witryny lub otwierania konta na stronie (-ach) w imieniu innej firmy, podmiotu lub innej organizacji, "użytkownik" lub "Twój" obejmuje wszelkie firmy, podmioty lub inne organizacje, które reprezentują lub z którymi jesteś zatrudnionych lub zakontraktowanych. W takim przypadku użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważnionym przedstawicielem takiego podmiotu, z upoważnienia do powiązania tego podmiotu z niniejszymi warunkami.

 

2. Umowy licencyjne użytkownika końcowego dla produktów. Firma oferuje dostęp i/lub możliwość zakupu różnych produktów, rozwiązań i usług za pośrednictwem witryny (zwanych łącznie "produktami"). Korzystanie z każdego takiego produktu będzie dalej podlegać obowiązującej umowie licencyjnej użytkownika końcowego ("EULA"). Uzyskując dostęp i korzystając z takich produktów, użytkownik zgadza się przestrzegać obowiązującej umowy EULA dla każdego takiego produktu.

 

3. Accessing the Website and Account Security. Subject to your ongoing compliance with these Terms, Company hereby grants to you permission to use the Site(s) and associated features solely for your internal business purposes, and to access and use the content, Products and other features available herein. You will be required to set up an account on the Site(s) or with the Company in order to obtain access to certain areas of the Site(s), or to access selected Company Products or other content. When you set up an account with the Company to access and use the Site(s), you will provide (or be issued, as the case may be) a user name and password. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your accounts and passwords, and for restricting access to them, and you agree to accept responsibility for all activities that occur under your accounts or passwords. Information you provide to Company must be accurate, current, and complete. You agree to keep this information accurate and up-todate at all times. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the Site(s) or portions thereof using your user name, password or other security information. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to, or use of, your user name or password or any other breach of security. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information. You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to the Site(s), and ensuring that all persons who access the Site(s) through your Internet connection are aware of these Terms and comply with them. To access the Site(s) or some of the resources offered, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the Site(s) that all the information you provide on the Site(s) is accurate, current and complete. You agree that all information you provide to register with the Site(s) or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the Site(s), is governed by our Privacy Policy, and you consent to all actions Company takes with respect to your information consistent with our Privacy Policy. Company will not be liable if, for any reason, any or all part(s) of the Site(s) are unavailable at any time or for any period. From time to time, Company may restrict access to some parts of the Site(s), or the entire Site(s), to users, including registered users. Company reserves the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time (in our sole discretion for any or no reason, including) if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms.

 

4. Zmiany warunków. Firma może zaproponować aktualizację lub zmianę niniejszych warunków w dowolnym momencie, według własnego uznania, publikując zaktualizowaną wersję w lokalizacji hiperpowiązanej ze stroną głównej witryny. Aktualizacja wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu ta zmienionych warunków (tj. akceptacji zmienionych warunków poprzez potwierdzenie kliknięcia, przycisk akceptacji lub inny mechanizm). Jednakże wszelkie zmiany w postanowieniach dotyczących rozstrzygania sporów, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie będą miały zastosowania do sporów, w przypadku których strony mają rzeczywiste zawiadomienie w dniu lub przed datą, w której zmiana jest zamieszczona na stronie (stronach). Dodatkowo firma zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany jakichkolwiek usług lub materiałów, które firma udostępnia na stronie (-ach), według własnego uznania bez uprzedzenia. Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmienionych warunków oznacza akceptację i zaakceptowanie zmian. Oczekuje się, że sprawdzanie tej strony okresowo, więc są świadomi wszelkich zmian, ponieważ są one wiążące dla Ciebie.

 

5. Polityka prywatności Wszystkie informacje gromadzone przez spółkę na stronie (-ach) podlegają naszej polityce prywatności. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na wszelkie działania podjęte przez nas w odniesieniu do Twoich danych zgodnie z polityką prywatności. Polityka prywatności jest niniejszym włączona i podlega niniejszym warunkom. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym regulaminie, w przypadku konfliktu między niniejszymi warunkami a polityką prywatności i z wyjątkiem sytuacji wymaganych na mocy obowiązującego prawa, niniejsze warunki będą nadrzędne. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności według własnego uznania lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, a takie zmiany będą natychmiast stosowane do Ciebie po ich opublikowaniu. Dodatkowe warunki odnoszące się do zakupu produktów będą regulowane przez odpowiednią umowę handlową między spółką a podmiotem udzielający Ci dostępu do produktów.

 

6. Dokładność, kompletność i aktualność informacji na stronie (-ach). Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane na stronie (-ach) nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na stronie (-ach) są udostępniane wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji i nie powinny być powoływane ani wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładnymi, pełnymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Poleganie na materiałach na stronie (ach) odbywa się na własne ryzyko. Witryny mogą zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są udostępniane tylko w przypadku odwołania. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości witryny w dowolnym momencie, ale firma nie ma do tego obowiązku. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w witrynie (ach).

 

7. Poleganie na informacjach publikowanych. Informacje i treści prezentowane w witrynie lub za jej pośrednictwem są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Firma nie gwarantuje dokładności, kompletności ani użyteczności tych informacji lub treści. Poleganie na takich informacjach i treściach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich informacjach lub treściach przez użytkownika lub jakiegokolwiek innego gościa na stronie (ach) lub przez osoby, które mogą zostać poinformowane o jego treści.

 

8. Materiały osób trzecich. Witryny mogą zawierać treści udostępniane przez osoby trzecie, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, blogerów i licencjodawców stron trzecich, konsorcjum, agregatory i/lub usługi raportowania. Wszystkie oświadczenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach, oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania i treści, inne niż treści dostarczone przez spółkę, są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością osoby lub podmiotu, który je przedstawia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec państwa lub osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez osoby trzecie.

 

9. Korzystanie z materiałów na stronie (-ach). Cała zawartość witryny (w tym między innymi tekst, projekt, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe, pliki do pobrania, interfejsy, kod i oprogramowanie, a także ich wybór i rozmieszczenie) jest własnością Spółki, jej spółek zależnych, licencjodawców lub dostawców treści oraz jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi przepisami. Użytkownik może uzyskiwać dostęp, kopiować, pobierać i drukować materiały zawarte na stronie (-ach) do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że użytkownik nie zmodyfikuje ani nie usunie żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych zastrzeżeniu, które pojawiają się na materiałach, do których dostęp, kopiowanie, pobieranie drukowania. Jakiekolwiek inne wykorzystanie treści w witrynie (-ach), w tym między innymi modyfikacji, dystrybucji, transmisji, wydajności, emisji, publikacji, przesyłania, licencjonowania, inżynierii wstecznej, transferu lub sprzedaży lub tworzenia dzieł pochodnych, wszelkie materiały, informacje, oprogramowanie, produkty lub usługi uzyskane ze strony (stron) lub korzystanie z witryny (stron) do celów konkurencyjnych dla spółki, jest wyraźnie zabronione. Niezależnie od powyższego, dane osobowe są regulowane przez politykę prywatności i podlegają obowiązującym przepisom prawa. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na stronie (-ach), ponieważ mogą one być aktualizowane od czasu do czasu. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania rejestracji jakiejkolwiek osoby w witrynie (-ach), usunięcia jakiejkolwiek osoby z witryny lub zakazania jakiejkolwiek osobie korzystania z witryny (ów) z jakiegokolwiek powodu. Spółka lub jej podmioty zależne lub ich licencjodawcy lub dostawcy treści zachowują pełny i kompletny tytuł do materiałów dostarczonych w witrynie (-ach), w tym wszystkie związane z nimi prawa własności intelektualnej, i dostarczają te materiały na podstawie licencji, która jest odwołalna w dowolnym momencie według wyłącznego uznania spółki. Firma nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie z materiałów w witrynie (stronach) nie będzie naruszać praw osób trzecich, które nie są powiązane z firmą. Użytkownik nie może wykorzystywać informacji kontaktowych podanych w witrynie (-ach) do celów nieautoryzowanych, takich jak marketing lub niezatwierdzone lub zabronione wykorzystywanie komercyjne. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnego sprzętu ani oprogramowania przeznaczonego do uszkadzania lub ingerowania w prawidłowe działanie witryny (stron) lub do przechwycenia jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji osobistych z witryny. Użytkownik zobowiązuje się nie przerywać ani próbować przerywać działania witryny w jakikolwiek sposób. Firma zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do ograniczenia lub zablokowania dostępu do witryny lub korzystania z niej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wypowiedzenie Twojego dostępu lub użytkowania nie zrzeka się ani nie wpłynie na żadne inne prawo lub ulgę, na które spółka może być uprawniona na mocy prawa lub w kapitale własnym.
 

10. Materiały, które przesyłasz. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały, które może przesłać za pośrednictwem witryny (stron), w tym legalności, wiarygodności, stosowności, oryginalności i praw autorskich do takich materiałów. Treść użytkownika musi w całości być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi federalnymi, stanowymi, lokalnymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami. Dodatkowe zasady zawartości dla treści użytkownika obejmują następujące elementy (zwane zbiorczo "standardami treści"). Zasady te mogą być aktualizowane od czasu do czasu i publikowane na tej stronie (-ach): użytkownik nie może przesyłać do, rozpowszechniać lub w inny sposób publikować za pośrednictwem witryny (stron) żadnych treści, które (1) jest fałszywe, obsceniczne, oszukańcze, oszczerczy, zniesławiające, obraźliwe, nieprzyzwoite, obraźliwe, napastliwe, zagrażające przemocy lub nienawistne; (2) promuje lub zawiera materiały erotyczne lub pornograficzne lub dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek; (3) jest poufny, zastrzeżony, naruszający prywatność lub prawa reklamowe lub naruszający patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej, obelżywe, niezgodne z prawem lub w inny sposób niedopuszczalne; (4) może stanowić lub zachęcać do popełnienia przestępstwa, naruszać prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodować powstanie odpowiedzialności lub naruszać jakiekolwiek prawa (5) obejmuje działalność handlową lub sprzedaż, na przykład konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, barter lub reklamę; lub (6) mogą zawierać wirusy programowe, kampanie polityczne, łańcuszki, masowe korespondowanie lub jakąkolwiek formę "spamu". Ponadto użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail lub innych informacji identyfikacyjnych, podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakiejkolwiek treści.

 

11. Licencja na przesłane materiały. Jeśli użytkownik przedstawi materiały, o ile firma nie wskaże inaczej (lub w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo), udziela on spółce i jej spółkom zależnym nieograniczonego, niewyłącznego, nieodpłatnego, wiecznego, nieodwracalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowania prawa do używania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania takich materiałów na całym świecie w dowolnych mediach. Ponadto zgadzasz się, że firma ma możliwość korzystania z dowolnych pomysłów, koncepcji, know-how, które użytkownik lub osoby działające w jego imieniu dostarczają spółce. Użytkownik przyznaje spółce i jej spółkom zależnym prawo do korzystania z nazwy, którą przesyłasz w związku z takimi materiałami, jeśli tak zdecydują. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do treści zamieszczania; że treść jest dokładna; Korzystanie z dostarczonej zawartości nie narusza żadnych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie i nie spowoduje szkody dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; oraz że zabezpieczy to firmę za wszelkie roszczenia wynikające z treści, które podasz.

 

12. Monitorowanie i egzekwowanie przepisów; Zakończenie. Firma zastrzega sobie prawo do: a. usuwania lub odmowy publikowania jakichkolwiek treści użytkownika z dowolnego powodu, według własnego uznania, b. podejmowania wszelkich działań w odniesieniu do wszelkich treści użytkownika, które firma uzna za niezbędne lub stosowne według własnego uznania, w tym jeśli firma uzna, że takie treści użytkownika naruszają warunki, w tym standardy treści, naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, grozi osobistym bezpieczeństwem użytkowników witryny lub osób publicznych lub może stworzyć odpowiedzialność za spółkę C. Podejmowania odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi skierowania do organów ścigania lub udzielenia odpowiedzi w postępowaniu sądowym, za nielegalne lub nieautoryzowane korzystanie z witryny, d. zakończenie lub zawieszenie dostępu do całości lub części witryny z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny, w tym między innymi wszelkie naruszenia niniejszych warunków i e. Nie ograniczając powyższego, firma ma prawo do pełnej współpracy z wszelkimi organy ścigania lub nakaz sądowy, wzywając lub kierując nas do ujawnienia tożsamości lub innych informacji o jakimkolwiek zamieszczeniu jakichkolwiek materiałów na lub za pośrednictwem witryny (ów). Jednakże firma nie oświadcza ani nie gwarantuje, że może przeglądać wszystkie materiały przed ich zamieszczeniem na stronie (-ach), i nie może zapewnić natychmiastowego usunięcia niepożądany materiał po jego zaksięgowaniu. W związku z powyższym firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub niepodjęcie działań dotyczących transmisji, komunikacji lub treści dostarczonych przez dowolnego użytkownika lub stronę trzecią. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec kogokolwiek za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w niniejszym dokumencie. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ I ZWALNIA FIRMĘ ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCÓW I USŁUGODAWCÓW OD WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ LUB KTÓRĄKOLWIEK Z POWYŻSZYCH STRON W TRAKCIE LUB W WYNIKU PROWADZONYCH PRZEZ SIEBIE DOCHODZEŃ ORAZ Z WSZELKICH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH KONSEKWENCJE DOCHODZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ, STRONY WYMIENIONE POWYŻEJ LUB OBOWIĄZUJĄCE ORGANY ŚCIGANIA.

 

14. Linki do naszej witryny mogą dostarczać linki do innych stron internetowych dla Twojej wygody i informacji. Strony te mogą być obsługiwane przez firmy niestowarzyszone ze spółką. Obejmuje to linki zawarte w reklamach, w tym banery reklamowe i linki sponsorowane. Powiązane strony internetowe prawdopodobnie mają własne warunki, a firma zdecydowanie zaleca, aby zapoznać się z takimi warunkami osób trzecich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, które nie są powiązane ze spółką, ani za jakiekolwiek korzystanie z tych stron przez Ciebie, praktyki tych stron, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z takiego korzystania. Firma nie ma kontroli nad zawartością takich witryn lub zasobów i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich powiązanych z witryną (stronami), robi to wyłącznie na własne ryzyko i podlega warunkom korzystania z takich stron internetowych. Użytkownik może połączyć się ze stroną główną spółki, pod warunkiem, że zrobi to w sposób uczciwy i prawny oraz nie uszkodzi naszej reputacji lub skorzysta z niego, ale nie może ustanowić linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę skojarzenia , zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Niniejsza witryna może zapewniać pewne funkcje społecznościowe, które umożliwiają: a. link z własnych lub niektórych stron internetowych osób trzecich do określonych treści w witrynie (s). b. wysyłać wiadomości e-mail lub inną komunikację z niektórymi treściami lub linkami do określonych treści na stronie (-ach). c. powodować wyświetlanie ograniczonych fragmentów treści na stronie (-ach) lub wyświetlane na własnych lub niektórych stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik może korzystać z tych funkcji wyłącznie w miarę ich świadczenia przez spółkę i wyłącznie w odniesieniu do wyświetlanych treści i w inny sposób zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami dostarczoną w odniesieniu do takich funkcji. Z zastrzeżeniem powyższego, nie wolno: • założyć link z dowolnej strony internetowej, która nie jest własnością Ciebie. • Spowodować wyświetlenie witryny lub jej fragmentów lub wyświetlenie ich na przykład w ramach kadrowania, głębokiego linkowania lub łączenia w linii, w dowolnej innej witrynie. • Link do dowolnej części strony (stron) innej niż Strona główna. • W inny sposób podejmować żadnych działań w odniesieniu do materiałów na stronie (-ach), które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych warunków. Użytkownik zgadza się współpracować z firmą w celu natychmiastowego zaprzestania korzystania z nieautoryzowanych ramek lub linków. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia. Firma może wyłączyć wszystkie lub wszystkie funkcje mediów społecznościowych oraz wszelkie linki w dowolnym momencie bez uprzedzenia w naszym dyskrecji.

 

15. Znaki towarowe i prawa autorskie. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane na stronie (stronach) są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy, jej spółek zależnych, licencjodawców lub dostawców treści lub innych stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe, loga i znaki usługowe są własnością odpowiednich właścicieli. Żadne z witryn nie powinno być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, wykluczenie, lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub znak usługowe wyświetlane na stronie (s) bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w witrynie (-ach) i jej zawartości. Każda strona (strony) i jej treść, w tym między innymi tekst, projekt, grafika, interfejsy i kod oraz ich wybór i rozmieszczenie, są chronione jako kompilacja zgodnie z prawami autorskimi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 

16. Zawiadomienie o naruszeniu praw. Firma szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i żąda tego samego. Niniejszym informujemy, że firma przyjęła i racjonalnie wdrożyła politykę, która przewiduje zakończenie w odpowiednich okolicznościach abonentów i posiadaczy rachunków systemu lub sieci spółki, którzy są powtórzeniem naruszeń praw autorskich. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie lub prawa autorskie do osoby, w imieniu której jesteś upoważniony do działania został naruszony, możesz powiadomić naszego agenta praw autorskich: dział prawny-własność intelektualna Nieruchomość 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Karolina Południowa 29708 możesz skontaktować się z naszym agentem praw autorskich w naszej globalnej siedzibie w + 1-980-221-3235, ale nie możesz użyć tego numeru, aby poinformować nas o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Aby być skutecznym, zawiadomienie musi (a) być w formie pisemnej, (b) być dostarczone do naszego agenta praw autorskich, i (c) obejmują zasadniczo następujące: • fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które jest rzekomo naruszone; • Identyfikacja utworu chronionego prawami autorskimi, który został naruszony, lub, jeśli wiele utworów chronionych prawami autorskimi na jednej stronie internetowej jest objętych pojedynczym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich prac w tej witrynie (s); • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawa autorskie i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać wyłączony, oraz informacje wystarczające do umożliwienia nam zlokalizowania materiału; • Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się ze stroną wnosząc skargę, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną wnosząc skargę; • Oświadczenie, że Strona skarżąca w dobrej wierze wierzy, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz • oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, że strona wnosząc skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Firma nie jest zobowiązana do publikowania, przekazywania, przekazywania, rozpowszechniania lub w inny sposób dostarczania jakichkolwiek materiałów dostępnych na stronie (-ach), w tym materiałów, które nam dostarczasz, a więc firma ma absolutne prawo do usunięcia wszelkich materiałów ze strony według własnego uznania na w dowolnym momencie.

 

17. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI. (a) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z witryny. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE INFORMACJE WYSYŁANE LUB ODBIERANE PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY MOGĄ NIE BYĆ BEZPIECZNE I MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE PRZEZ OSOBY NIEUPOWAŻNIONE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE ZNACZNA CZĘŚĆ WITRYNY JEST UDOSTĘPNIANA BEZPŁATNIE. (b) Użytkownik rozumie, że spółka nie może i nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że witryna (y) będzie wolna od wirusów lub innego destrukcyjnego kodu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić określone wymagania dotyczące ochrony antywirusowej i dokładności danych wejściowych i wyjściowych oraz utrzymywanie środków zewnętrznych dla naszej witryny w celu odbudowy wszelkich utraconych danych. FIRMA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ROZPROSZONYM ATAKIEM TYPU "ODMOWA USŁUGI", WIRUSAMI LUB INNYMI SZKODLIWYMI TECHNOLOGICZNIE MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY ZASTRZEŻONE Z POWODU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB POBIERANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA NIM LUB NA DOWOLNEJ STRONIE POWIĄZANEJ Z NIĄ. (c) korzystanie z witryny odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. WITRYNY SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST", "ZE WSZYSTKIMI WADAMI" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA LUB ZABLOKOWANIA DOSTĘPU DO WITRYNY LUB DOWOLNEJ FUNKCJI LUB JEJ CZĘŚCI W DOWOLNYM MOMENCIE. FIRMA WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEBIEGU WYNIKÓW STRON LUB PRZEBIEGU TRANSAKCJI ORAZ WSZELKIE GWARANCJE, ŻE MATERIAŁY, TREŚCI, PRODUKTY, USŁUGI, ROZWIĄZANIA LUB INNE OFERTY NA (LUB DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM) WITRYNY NIE NARUSZAJĄ PRAW; DOSTĘP DO STRON INTERNETOWYCH BĘDZIE NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW; ŻE WITRYNA (Y) BĘDZIE BEZPIECZNA; ŻE WITRYNY LUB SERWERY, KTÓRE UDOSTĘPNIĄ WITRYNĘ (Y), BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW; LUB ŻE INFORMACJE NA STRONIE (-ACH) BĘDĄ KOMPLETNE, WIARYGODNE, DOKŁADNE LUB TERMINOWE. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ CIEBIE OD FIRMY LUB ZA POŚREDNICTWEM LUB Z WITRYNY (-ÓW) NIE BĘDĄ TWORZYĆ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU; ŻE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW, TREŚCI, PRODUKTÓW, USŁUG, ROZWIĄZAŃ LUB INNYCH OFERT (LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM) NA STRONIE (-ACH) JEST ADEKWATNE, KOMPLETNE, POPRAWNE, DOKŁADNE, UŻYTECZNE, TERMINOWE, WIARYGODNE LUB W INNY SPOSÓB; LUB ŻE WITRYNA (-Y) LUB JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ W INNY SPOSÓB SPEŁNIAĆ PAŃSTWA POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA OKREŚLONE ZRZECZENIA SIĘ GWARANCJI, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WIĘC POWYŻSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

 

18. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. UZNAJĄC POWYŻSZE, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ANI FIRMA, ANI JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY LUB OSOBY TRZECIE DOSTAWCY ZAWARTOŚCI STRON BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WITRYNĄ LUB INNYMI WITRYNAMI, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK MA DOSTĘP ZA POŚREDNICTWEM LINKU Z WITRYNY LUB Z JAKICHKOLIWIEK KROKÓW, KTÓRE SPÓŁKA PODEJMUJE LUB NIE PODEJMUJE W WYNIKU KOMUNIKACJI WYSYŁANEj DO NAS LUB OPÓŹNIENIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG REKLAMOWANYCH LUB UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, USUNIĘCIA LUB SKASOWANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW PRZESŁANYCH LUB ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE (-ACH) LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ OPARTE NA UMOWIE, DELIKCIE, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY LUB INNE ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE, BEZ OGRANICZEŃ, DO WSZELKICH SZKÓD LUB SZKÓD POWSTAŁYCH WSKUTEK AWARII DZIAŁANIA, BŁĘDU, ZANIECHANIA, PRZERWANIA, USUNIĘCIA, WAD, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, KORUPCJI W PLIKU, AWARIA LINII KOMUNIKACYJNEJ, AWARIE SIECI LUB SYSTEMU, UTRATA ZYSKÓW, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP, ZMIANA, UTRATA LUB WYKORZYSTANIE JAKICHKOLWIEK ZAPISÓW LUB DANYCH ORAZ WSZELKIE INNE STRATY MATERIALNE I NIEMATERIALNE. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNA FIRMA ANI JEJ PODMIOTY ZALEŻNE LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZNIESŁAWIAJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM ZACHOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA WITRYNY. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W ODNIESIENIU DO POWYŻSZYCH ROSZCZEŃ LUB WSZELKICH SPORÓW Z FIRMĄ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY. UŻYTKOWNIK I FIRMA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE PRZYCZYNY DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z WITRYNĄ (-AMI) MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU, GDY PRZYCZYNA DZIAŁANIA ZOSTANIE NALICZA LUB PRZYCZYNA DZIAŁANIA JEST TRWALE PRZEDAWNIENIU. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ POWYŻSZEGO OGRANICZENIA MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

 

19. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i zwolnić spółkę i jej spółki zależne oraz ich urzędników, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców i dostawców z i przeciw wszelkim stratom, pasywom, wydatkom , odszkodowań i kosztów, w tym uzasadnionych opłaty i kosztów sądowych powstałych lub wynikające z korzystania przez użytkownika z witryny (stron) oraz wszelkie naruszenia niniejszych warunków. Jeśli użytkownik powoduje zakłócenia techniczne witryny lub systemów transmitujących witrynę (-e) do użytkownika lub innych osób, użytkownik zgadza się być odpowiedzialny za wszelkie straty, zobowiązania, wydatki, szkody i koszty, w tym uzasadnione opłaty adwokackie i koszty sądowe, powstałe lub wynikające z tego zakłócenia. Firma zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich kwestii, które w inny sposób podlegają odszkodowaniu przez Ciebie, a w takim przypadku zgadzasz się współpracować z firmą w obronie takiej materii.

 

20. Jurysdykcja i prawo właściwe. Przepisy prawa stanu Karolina Północna (z wyjątkiem tych przepisów odnoszących się do kolizji prawa) regulują niniejsze warunki i korzystanie z witryny, oraz, z wyjątkiem sytuacji określonych w polityce prywatności, użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na jurysdykcję sądów znajdujących się w Powiat Meklemburski w Karolinie Północnej wszelkie działania wynikające z niniejszych warunków lub z nimi związane. Wedle własnego uznania firma może zażądać od użytkownika przedstawienia wszelkich sporów wynikających z korzystania z niniejszych warunków lub witryny (stron), w tym sporów wynikających z ich interpretacji, naruszenia, unieważnienia, niewykonania lub rozwiązania umowy, do ostatecznych i wiążący arbitraż zgodnie z regulaminem arbitrażu Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego stosujące prawo stanu Karolina Północna. WSZELKIE PODSTAWY POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB WITRYN MUSZĄ ZOSTAĆ WSZCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD PODJĘCIA DZIAŁANIA, W PRZECIWNYM RAZIE TAKA PRZYCZYNA POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA ULEGA TRWAŁEMU PRZEDAWNIENIU.

 

21. Całość umowy i dopuszczalność. Niniejsze warunki oraz wszelkie zasady lub polityka działania zamieszczone w witrynie (-ach) stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a spółką w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między stronami w odniesieniu do tego przedmiotu. Wydrukowana wersja niniejszych warunków jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na lub odnoszącym się do korzystania z witryny (stron) w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty i zapisy biznesowe pierwotnie wygenerowane i utrzymywane w formie drukowanej.

 

22. Zrzeczenie się i rozdzielność Nie zrzeczenie się przez spółkę wszelkich warunków określonych w niniejszych warunkach będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub zrzeczenia się jakiegokolwiek innego warunku lub warunków, a wszelkie awarie spółki do dochodzenia prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostaną niezmienione.

 

23. Eksport. Niektóre oprogramowanie lub inne materiały ("oprogramowanie"), które można pobrać z witryny firmy, mogą podlegać kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych. Żadne oprogramowanie ze strony internetowej firmy nie może zostać pobrane lub wyeksportowane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem eksportowym, w tym między innymi do wszelkich obowiązujących zakazów pobierania lub eksportowania: (a) do (lub do obywatela lub rezydenta) Kuba, Iran, Irak, Libia , Korei Północnej, Syrii lub jakiegokolwiek innego kraju, do którego Stany Zjednoczone mają towary objęte embargiem; lub (b) osoby na liście specjalnie wyznaczonych obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. Pobierając lub korzystając z oprogramowania pobranego z witryny firmy, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów, zasad i przepisów, w tym, ale nie ograniczając się do ustawy o administracji eksportowej i ustawy o kontroli eksportu broni, a także oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przekazywać, za pośrednictwem przekazu elektronicznego lub w inny sposób, tego oprogramowania do obcego obywatela lub obcego miejsca przeznaczenia z naruszeniem prawa.

 

24. Niezależni wykonawcy; Brak relacji z Agencją. Żadna Agencja, partnerstwo, spółka typu joint venture, relacja pracownik-pracodawca lub franczyzodawca nie jest zamierzona, ani żadna z niniejszych warunków nie będzie interpretowana, ani rozumiana ani tworzona, ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany, w niniejszych warunkach.

 

25. Jak można się z nami kontaktować Wszystkie zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich powinny zostać przesłane do agenta praw autorskich powyżej.

 

Wszelkie inne informacje zwrotne, komentarze, prośby o wsparcie techniczne i inne informacje odnoszące się do stron internetowych powinny być kierowane do: Diversey, Inc. Attn: Dział prawny 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Karolina Południowa 29708 privacy@diversey.com

 

Regulamin Diversey & warunki korzystania z witryny internetowej

Ostatnia aktualizacja: styczeń 19, 2018 r.