Tworzenie z myślą o zdrowej i czystej planecie oznacza, że chronimy życie poprzez kreowanie optymalnych technologii czyszczenia, które dostarczają rozwiązania dostosowane do wymagań partnerów handlowych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. W centrum naszych działań są klienci i troska o środowisko. W codziennych relacjach kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, tworząc innowacyjne rozwiązania mające wpływ na przyszłość.

 

Oprócz obniżenia całkowitych kosztów sprzątania poprzez zmniejszenie rachunków za media (zużycie wody, energii), Diversey oferuje także linię produktów ekologicznych. Preparaty te oparte są na odnawialnych surowcach pochodzenia roślinnego. Diversey stosuje się także do wytycznych wewnętrznej polityki „Responsible Chemistry”, w której jednym z głównych punktów jest zobowiązanie do opracowywania formuł na bazie surowców nieklasyfikowanych, bezpiecznych w zastosowaniu.

Responsible Chemistry

Karta zrównoważonego rozwoju Diversey obejmuje trzy platformy technologiczne: preparaty chemiczne, opakowania i wyposażenie. Na każdej z tych platform istnieją kryteria pozwalające zidentyfikować możliwości poprawy wyników dla nowego produktu w zakresie zrównoważonego rozwoju, analizując każdy etap jego cyklu życia. Dla każdej platformy istnieje pięć kategorii cyklu życia: surowce, produkcja, dystrybucja/magazynowanie, użycie produktu i koniec cyklu życia. Dla każdej platformy technologicznej zostało zidentyfikowanych do 25 indywidualnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, takie jak: zgodność z naszą polityką „Responsible chemistry”, zawartość materiałów odnawialnych, efektywna produkcja, mniejsze zużycie wody przez klienta oraz możliwość recyklingu opakowań.

 

Karta zawiera także rozpisane techniczne punkty całego procesu, które pomagają ustalić sposoby włączenia dodatkowych atrybutów zrównoważonego rozwoju w dany projekt. Jednakże prawdziwą siłą naszego podejścia jest bazowanie na współpracy i ustaleniach pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi działami: regulacji, rozwoju, marketingu, od samego początku procesu. Stymulując „burzę mózgów” każdego z zespołów w początkowej fazie kreowania innowacji, unikamy sytuacji, w której zrównoważony rozwój staje się kwestią „po fakcie”, a która ma miejsce na przykład tuż przed wprowadzeniem produktu na rynek. 

 

25 Criteria for Sustainability