Celem firmy Diversey jest ochrona i troska o ludzi każdego dnia. Firma nasza była i zawsze będzie pionierem oraz wiarygodnym partnerem w opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań.  Nieustannie dostarczamy rewolucyjne technologie czyszczenia i higieny, dzięki którym cieszymy się pełnym zaufaniem naszych klientów we wszystkich sektorach rynku. Ofertę kierujemy do takich branż jak: zarządzanie obiektami, służba zdrowia, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, hotelarstwo, handel detaliczny, przemysł spożywczy i browarniczy oraz gastronomia.

Dostarczamy produkty, systemy i usługi w zakresie sprzątania, mycia i konserwacji. Oferujemy kompleksowe portfolio produktów chemicznych, maszyn i doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasze działania opieramy na przekonaniu, iż sprzątanie i higiena mają decydujące znaczenie dla życia, a oferta Diversey odpowiada na codzienne potrzeby branż w tym zakresie. Diversey korzysta z ponad 95 lat doświadczeń. Opracowujemy optymalne technologie czyszczenia, które dostarczają rozwiązania dostosowane do wymagań partnerów handlowych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

W centrum naszych działań są klienci i troska o środowisko. W codziennych relacjach kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, tworząc innowacyjne rozwiązania mające wpływ na przyszłość.

Koncentrujemy się na koncepcji: Internet of Clean™, umożliwiającej zbieranie bieżących informacji na temat kluczowych procesów operacyjnych w zakresie higieny. Dzięki analizie zebranych danych zapewniamy poprawę standardów jakościowych i optymalizację kosztów.

Diversey przyczynia się do znacznej poprawy wydajności, obniżenia całkowitych kosztów operacyjnych i ochrony marki. Siedziba firmy Diversey znajduje się w Fort Mill w Południowej Karolinie w Stanach Zjednoczonych.

 


WIZJA

Zdrowy i bezpieczny świat, w którym ludzie czują się swobodnie.


MISJA

Chronić i troszczyć się o ludzi każdego dnia jako pionierzy w dziedzinie innowacyjnych technologii do utrzymania czystości i higieny na obiektach.

 


ATRYBUTY NASZEJ MARKI

Atrybuty naszej marki są tym, za czym się opowiadamy i w co wierzymy. Są naszymi zasadami przewodnimi, wyznaczając standardy tego, w jaki sposób powinna prezentowana na świecie.


Wierzymy w odważną troskliwość

Troszczymy się o naszych ludzi, nasze partnerstwa, naszych klientów, naszą planetę oraz obietnice, które złożyliśmy. Troska jest nieodłącznym elementem wszystkiego, co robimy i w co wierzymy.

Wierzymy w zdyscyplinowaną przedsiębiorczość

Niestrudzenie poszukujemy nowych i kolejnych pomysłów. Nieprzemijająca wiara i ciągła determinacja motywują nas do tego, abyśmy byli lepsi niż wczoraj, spełniali stawiane przed nami wyzwania, podnosili poprzeczkę każdego dnia oraz odnosili zwycięstwa.

Wierzymy w stanowcze decyzje

Przestrzegamy wysokich standardów, a zatem musimy podejmować trudne decyzje. Nie przychodzą nam one łatwo, ale jesteśmy gotowi podejmować je dla dobra naszej działalności i dla dobra naszych pracowników.