Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Thumbnail Thumbnail
Diversey Consulting

Zwiększ poziom bezpieczeństwa żywności

Diversey Consulting to dział firmy Diversey specjalizujący się w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności. Korporacja Diversey, może pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa żywności i przenieść ją na bezpieczniejszy poziom, ponieważ higiena i bezpieczeństwo żywności są częścią DNA naszej firmy.

 

Nasz dedykowany zespół: Diversey Consulting posiada szeroką wiedzę w zakresu bezpieczeństwa żywności pozwalającą na wdrożenie inteligentnych rozwiązań, począwszy od budowy infrastruktury bezpieczeństwa żywności, poprzez szkolenia, aż po monitorowanie skuteczności.

 

Zespół Diversey Consulting współpracując z Tobą, dostosuje procedury do wymagań, stworzy plan audytów, szkoleń i / lub pobierze próbki żywności, wody i powierzchni oraz przeanalizuje ich wyniki we współpracy z akredytowanymi, niezależnymi laboratoriami. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, niezależnie od wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywności.

 

Globalny zasięg, lokalne kompetencje

Zespół Consultingu firmy Diversey ma ogromne doświadczenie we współpracy z partnerami międzynarodowymi. Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów rozmieszczonych na całym świecie jest w stanie obsługiwać firmy międzynarodowe działające na szeroką skalę. Specjaliści Consultingu z danego kraju zapewniają przestrzeganie lokalnych przepisów i realiów biznesowych przy jednoczesnym poszanowaniu wytycznych centrali firmy dotyczących działań międzynarodowych. Rezultatem jest ustandaryzowane, ale lokalnie dostosowane podejście.

Analiza i projekt

Diversey Consulting pomoże w zbudowaniu systemu zapewniającego bezpieczeństwo żywności. Możemy pomóc w zaprojektowaniu programu, który obejmie wszystkie wymagane punkty i ułatwi Twoje procedury. Razem z klientem opracowujemy spójny, uproszczony i aktualizowany na bieżąco program bezpieczeństwa żywności. Jest to program oparty o Twoje potrzeby, uwzględniający potencjalne ryzyka, pełny pakiet procedur, działań i produktów.

Diversey Consulting


Jesteśmy architektami bezpieczeństwa żywności

Wdrożenie

Kompleksowe i ekonomiczne pakiety szkoleniowe. Pomożemy Twojemu personelowi stosować odpowiednie zachowania z zakresu bezpieczeństwa żywności, gdyż zachowanie personelu to podstawa jej prawidłowego poziomu. Dobrze rozumiana kultura bezpieczeństwa żywności polega na odpowiednim nastawieniu zaangażowanych osób i ich proaktywnym działaniu. Krótko mówiąc: bezpieczne zachowanie to bezpieczna żywność. Od coachingu na miejscu do pełnego pakietu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności i modułów e-learningowych, pomagamy Ci stworzyć własnych bohaterów bezpieczeństwa żywności. Zakres szkoleń przygotowywany jest pod kątem Twoich potrzeb. Oferujemy szereg szkoleń o różnym stopniu zaawansowania, od podstawowych modułów dla pracowników mających kontakt z żywnością, po szkolenia zaawansowane.


Weryfikacja

Uzyskaj wgląd w stan swojego systemu bezpieczeństwa żywności poprzez nasze narzędzia audytowe. Pomożemy w weryfikacji wydajności Twojego systemu, by dać Ci pewność, iż działalność jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Zewnętrzny audyt procesów zapewni zgodność z wartościami i procedurami określonymi w Twoim wewnętrznym programie postępowania. Zespół Diversey to wparcie dla obiektów handlowych, dystrybutorów żywności i dla firm świadczących usługi gastronomiczne, w przeprowadzeniu audytów poszczególnych firm uczestniczących w całym łańcuchu dostaw. Ponadto nasi audytorzy mogą przeprowadzić audyt wstępny, by ocenić poziom zgodności z normami takimi jak: BRC, ISO 22.000, IFS.

 

Analiza laboratoryjna ułatwiająca monitorowanie poziomu bezpieczeństwa żywności i higieny

Nasze audyty to dogłębna analiza laboratoryjna połączona z ustalonym harmonogramem pobierania próbek. Zespół Diversey Consulting współpracuje z szeroką siecią akredytowanych laboratoriów z ISO 17025, które zajmują się badaniem żywności. Umożliwia nam to przeprowadzenie pełnego spektrum analiz mikrobiologicznych obejmujących: analizę żywności, wody i różnych powierzchni.

 

Zdalne monitorowanie temperatury - cyfrowe rozwiązania do zarządzania

Upraszczanie procesów, zwiększanie zaangażowania w bezpieczeństwo żywności i ułatwianie życia naszym klientom stanowi główny cel dla zespołu Diversey Consulting. Staramy się sprostać tym wyzwaniom poprzez oferowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa żywności, by przenieść je na zdecydowanie wyższy poziom.

 

Utrzymanie prawidłowych temperatur (ciepłych / zimnych) jest kluczowym wymogiem prawnym w większości krajów. Awarie chłodni lub zamrażarek mogą prowadzić do utraty zapasów, co pociąga za sobą kosztowne konsekwencje w zakresie wydajności operacyjnej oraz reputacji firmy. Odchylenia temperatury mogą także prowadzić do potencjalnych zagrożeń, takich jak choroby związane ze spożyciem rozmrożonej żywności. Dlatego kontrola temperatury jest nie tylko obowiązkiem regulacyjnym, lecz także kluczowym filarem każdego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

Tradycyjne, ręczne pomiary i związane z nimi wypełnianie dokumentów można teraz w pełni zastąpić zautomatyzowanymi i bezpiecznymi metodami. By zapewnić dostępność i monitorowanie temperatur w czasie rzeczywistym, Diversey Consulting oferuje internetowy i bezprzewodowy system zdalnego jej monitorowania.