Czyszczenie toalet

Thumbnail Thumbnail

Toalety zajmują zwykle około 5% powierzchni obiektu i można w nich spotkać 20% wszystkich zabrudzeń. Mimo to, są źródłem ponad 80% skarg i reklamacji związanych z czystością. 

 

Czysta toaleta jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wizerunek i reputację Twojego obiektu. Utrzymanie jej w czystości jest niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia każdego, kto ją odwiedza. Z założenia i funkcji, wiele powierzchni w toalecie gromadzi zanieczyszczenia i rożnego rodzaju zarazki, które należy każdorazowo zwalczać. Ze względu na różnorodność powierzchni, rodzaje napotykanych zabrudzeń i poziomy czystości konieczne do osiągnięcia, kluczową rolę odgrywa program utrzymania czystości obejmujący kilka różnych metod czyszczenia.
 

 

Toaleta może wyglądać na czystą, ale mimo to nadal stanowi pożywkę dla niebezpiecznych oraz niewidocznych gołym okiem zarazków. Procedury związane z utrzymaniem czystości muszą je eliminować, zanim zarazki rozprzestrzenią się dalej i zagrożą bezpieczeństwu użytkownika. 

 

Preparaty do toalet obejmują:

  • preparty myjące ogólnego przeznaczenia;
  • preparaty do dezynfekcji;
  • preparaty do czyszczenia muszli klozetowych;
  • preparaty do mycia powierzchni szklanych;
  • preparaty do mycia podłóg;
  • specjalistyczne preparaty czyszczące, np. do usuwania osadów kamienia wapiennego;

 

Bardzo ważną kwestią jest prawidłowy proces mycia i dezynfekcji. Produkty chemiczne będą skuteczne tylko wtedy, gdy będą użyte we właściwy sposób, w odpowiednim stężeniu, na odpowiednich powierzchniach oraz w połączeniu z odpowiednią procedurą. Stworzenie zdrowej i higienicznie czystej toalety wymaga czegoś więcej niż tylko sprzątania. Zdrowa, higieniczna toaleta to także taka, w której wszystkie instalacje są sprawne a dozowniki do mydła czy papieru są wyposażone w pełnowartościowe produkty. Lista kontrolna jakości pomoże Ci zweryfikować, czy Twoja toaleta spełnia wysokie standardy, które chcesz utrzymać w swoim obiekcie.

 

 
Nie mieszaj ze sobą produktów chemicznych. Preparaty alkaliczne zawierające aktywny chlor po zmieszaniu z kwasami uwalniają silnie trujący gaz. Przed użyciem zawsze zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi produktu i kartą charakterystyki. Postępuj zgodnie z instrukcjami i przestrzegaj wszystkich zaleceń podczas pracy w produktami chemicznymi. 

 

Poznaj nasze produkty do wszystkich obszarów znajdujących się toaletach, które doskonale myją, dezynfekują i jednocześnie eliminują nieprzyjemne zapachy.