Rozumiemy, że do zapewniania bezpiecznego i zdrowego środowiska nauki potrzebne jest coś więcej niż tylko produkty.

 

Jako światowy lider w zakresie dostarczania rozwiązań dla sektora edukacji, skutecznie łączymy innowacyjne produkty chemiczne, akcesoria i maszyny czyszczące z naszymi technologiami i programami by zoptymalizować wydajność i skuteczność. Dla naszych klientów jesteśmy dostawcą posiadającym wieloletnie doświadczenie, wspieranym przez tysiące naukowców i inżynierów, a także ekspertów w dziedzinie opracowywania nowych produktów i zastosowań, z najnowocześniejszymi laboratoriami.

Critical Business Needs

 

Rozwiązania zaprojektowane dla edukacji

Każdego dnia ponad 55 milionów uczniów i 7 milionów pracowników uczęszcza do ponad 130 000 szkół publicznych i prywatnych w samych Stanach Zjednoczonych. Średnio każdy z nich opuszcza około 5 dni w roku z powodu choroby, co daje łącznie 285 milionów straconych dni szkolnych. Badania pokazują, iż ci uczniowie są 7,4 razy bardziej narażeni na porzucanie nauki, a nieobecni w pracy nauczyciele kosztują szkoły ponad 25 miliardów dolarów rocznie, konieczne jest inwestowanie w sprawdzone i niezawodne produkty. Dlatego Diversey nieustannie opracowuje rozwiązania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkolnictwa wyższego, które dotyczą kluczowych zagadnień związanych ze zdrowiem i higieną w obiektach edukacyjnych.

Dlatego Diversey nieustannie opracowuje rozwiązania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkolnictwa wyższego, które dotyczą kluczowych zagadnień związanych ze zdrowiem i higieną w obiektach edukacyjnych.

  • efektywność operacyjna;
  • zapobieganie infekcjom;
  • jakość powietrza w pomieszczeniach;

 

Efektywność operacyjna

Utrzymanie czystości na obiektach to konkurencyjny sektor i tylko najbardziej wydajne rozwiązania będą się rozwijać. Nasza oferta zintegrowanych rozwiązań została zaprojektowana tak, by zużywać mniej, mniej marnować i kosztować. Patrzymy na koszty całego procesu utrzymania czystości w obiektach, od kosztów pracowniczych po dostawy, łącznie z jakością i kapitałem. Pomagamy na każdym etapie procesu, by uczynić Twoją działalność łatwiejszą, minimalizując jej wpływ na środowisko naturalne oraz czyniąc ją bardziej opłacalną.

 

Zapobieganie zakażeniom i infekcjom w szkołach

Ryzyko zakażenia ogółu społeczeństwa przez patogeny jest stale obecnym i poważnym zagrożeniem. Ponieważ patogeny zawsze ewoluują, nie zawsze wiadomo, gdzie pojawia się ryzyko ich wystąpienia i jak je złagodzić. W placówkach edukacyjnych zapobieganie przenoszeniu chorób jest ważną częścią procesu dobrego zarządzania placówką.

Szkoły są rajem dla patogenów, takich jak grypa, norowirus i rinowirus, które mogą się szybko rozprzestrzeniać bez wcześniejszego ostrzeżenia wśród populacji szkolnej, co prowadzi do chorób i wysokiego poziomu absencji. Skuteczne praktyki mycia i dezynfekcji pomagają wyeliminować siedliska chorób, co zmniejsza ryzyko ich przenoszenia się. Przerwanie łańcucha infekcji przez dezynfekowanie powierzchni ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu epidemiom i zapewnieniu bezpiecznego środowiska dla uczniów, gości i personelu.

 

Jakość powietrza w pomieszczeniach

Współpracując z GREENGUARD Environmental Institute (GEI), spojrzeliśmy poza produkty i zaprojektowaliśmy system czyszczenia, który promuje dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Aspekt ten jest obecnie jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w naszym życiu. Choroby związane z jakością powietrza w pomieszczeniach to: astma, alergie i choroby płuc. Dlatego opracowaliśmy program o nazwie: Healthy High Performance Cleaning (HHPC). Firma GEI oceniła go, stosując surowe kryteria certyfikacji GREENGUARD Gold, by zmierzyć wpływ czyszczenia na jakość powietrza w pomieszczeniach. Diversey jest pierwszą firmą, która posiada system czyszczenia z certyfikatem Indoor Air Quality.