Polityka zrównoważonego rozwoju

Thumbnail Thumbnail

Polityka firmy Diversey polega na prowadzeniu zrównoważonej działalności zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i społeczności, a także zapobieganie szkodom środowiskowym należą do głównych obowiązków firmy Diversey. Diversey zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia; zapewniania bezpiecznych warunków pracy naszym pracownikom oraz do promowania bezpiecznych rozwiązań, sposobów użytkowania i obsługi naszych produktów.

 

Nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska wspierają zrównoważoną produkcję, użytkowanie i utylizację wszystkich produktów Diversey. Pracujemy również na rzecz bezpieczeństwa i doskonałości środowiskowej jako integralnej części naszego systemu zarządzania wydajnością. Od każdego pracownika oczekujemy promowania tych celów w swoich zadaniach.