Diversey Consulting
Zwiększ poziom bezpieczeństwa żywności i zdrowia

Thumbnail Thumbnail

 

Zwiększ bezpieczeństwo swoich działań stosując nasz program COVID-19

 

Wszystkie działania zespół Diversey Consulting opiera na naszej misji: wspieraniu ochrony życia, a nasze wskazówki pomagają w utrzymaniu wydajnych, ale bezpiecznych działań firmy. Nasz zespół opracował program wsparcia operacyjnego Covid-19, by pomóc Twojej firmie przygotować się na nowe okoliczności, dla firm działających oraz branż, które ponownie się otworzą. Jest to program opracowany ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ludzi i procedur mających na celu ochronę personelu i gości poprzez ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się infekcji. 

 

Diversey Consulting Process

 

Krok 1 - Diversey Consulting pomoże stworzyć dokument Covid-19

Nasz zespół ekspertów opracował dokument wspierający działanie firmy w czasach COVID-19. Zawiera on szczegółowy opis dodatkowych procedur, by zapewnić odpowiednie przygotowanie się do pracy i dalszą bezpieczną pracę. Ten dokument wykracza poza aktualne informacje dostępne w internecie. Od mementu przyjęcia towarów i żywności po bufety, obsługę kelnerską, automaty sprzedające, strefę dla dzieci, pralnię, strefę fitness i spa. Zebraliśmy wszystkie procedury w jednym przewodniku skupiającym się na poprawie bezpieczeństwa żywności, wytycznych dotyczących czyszczenia, zachowaniu dystansu społecznego i higienie rąk. Wspieramy naszych klientów w opracowywaniu części dotyczącej oceny ryzyka pomagając stworzyć spersonalizowany dokument dotyczący COVID-19. Obejmuje on:

  • instrukcje techniczne;
  • formularze audytu;
  • dokumenty pomocnicze i instrukcje obrazkowe;

 

Krok 2 – Przeszkolenie Twojego zespołu

W zapobieganiu rozprzestrzenianiu się COVID-19 kluczowe znaczenie ma postawa pojedynczych osób: Twoich pracowników, ale także klientów. Poznaj nasze wskazówki, kreatywne i inspirujące pomysły oraz nasze narzędzia szkoleniowe. Po ukończeniu szkolenia pracownicy, którzy zdali egzamin wydawane jest zaświadczenie.

 

Krok 3 – Monitorowanie zgodności działań z założonymi procedurami

COVID-19. Zespół Diversey Consulting przeprowadzi audyt w Twojej firmie, korzystając z przygotowanych wcześniej formularzy, stanowiących część dokumentu.

  • proces audytu połączony z coachingiem, ma na celu: wsparcie personelu i kadry zarządzającej, udzielenie odpowiedzi na pytania, wdrożenie najskuteczniejszych procedur dla konkretnych sytuacji oraz zapewnienie, iż firma jest gotowa do bezpiecznego działania;
  • raport z audytu wraz z podsumowaniem zgodności;
  • podsumowanie działań i zbudowanie planu następnych kroków / ustalenie priorytetów;
  • certyfikat zgodności z pobraniem próbek mikrobiologicznych;

 

Krok 4 – Dostosowanie i aktualizacja

Wskazówki, jak dostosować procedury do nowej rzeczywistości zaszczepionych i niezaszczepionych gości, zaktualizowane o nowe zalecenia organizacji WHO i opracowania naukowe.

  • adaptacja lub aktualizacja instrukcji technicznych;
  • przegląd formularza audytu wewnętrznego;
  • dostosowanie dokumentów pomocniczych i instrukcji obrazkowych;

 

Nasze wartości 

 

Doradztwo ekspertów

Nasi eksperci posiadają olbrzymie doświadczenie w zapobieganiu infekcjom (weterynarze, mikrobiolodzy) i zostali przeszkoleni z zakresu ogólnoświatowych zaleceń w zapobieganiu Covid-19 oraz lokalnych wytycznych na ten temat.

Globalny zasięg

Specjalizujemy się we współpracy z firmami międzynarodowymi posiadającymi swoje placówki w wielu, różnych krajach.

Lokalny zespół

Nasze usługi są świadczone przez lokalny zespół Consulting-u, by zapewnić przestrzeganie krajowych wytycznych i przepisów oraz dostosować je do realiów działania danej firmy.

Ciągłe doskonalenie

Usługi aktualizujemy o nowe zalecenia organizacji WHO, opracowania naukowe i oraz udoskonalenia opracowane na podstawienie doświadczeń z rynku.

 

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, jak możemy pomóc.