Deosan - Rozwiązania higieniczne dla producentów mleka

Thumbnail Thumbnail
Diversey Deosan Safe Milk

Rozwiązania mycia i dezynfekcji dla producentów mleka

 

Skuteczna produkcja mleka łączy w sobie wyjątkowy poziom higieny oraz zrównoważony rozwój i pełną świadomość kosztów.

 

Produkcja najbezpieczniejszego mleka dla konsumentów wymagających jak najbardziej naturalnego produktu nie jest podłożem dla konfliktu interesów. Nasze wsparcie zapewnia kompatybilność bez kompromisów. Gwarantujemy odpowiednie stosowanie produktów, wydajną kontrolę pozostałości oraz skuteczną ochronę przeciw wirusom, grzybom i bakteriom, jednocześnie zmniejszając konieczność stosowania antybiotyków.

 

Poprawa efektywności finansowej oraz jakości mleka

 

Efektywność finansowa ma najwyższe znaczenie. Musisz wydobyć wartość z każdego zainwestowanego grosza, uzyskując najwyższą możliwą stawkę za mleko najwyższej jakości. Spełniając preferencje konsumentów w zakresie bezpiecznego mleka i poprawiając dobrostan zwierząt, zapewniamy wyraźny zwrot z inwestycji oraz wzrost Twoich przychodów.

improve cash effciency

 

Zaangażowanie w bezpieczeństwo mleka

 

Opracowanie bezpiecznych, światowej klasy preparatów chemicznych ma fundamentalne znaczenie. Nasze wydajne rozwiązania nie posiadają szkodliwych ani zagrażających środowisku składników, mając na uwadze różne sezonowe wyzwania spotykane w rolnictwie. Nasze globalne obserwacje i analizy potwierdzają znaczenie najwyższych standardów higieny i żywienia. W celu ochrony przed bakteriami i chorobami nasze podejście łączy najbezpieczniejsze metody i materiały z unikalną wiedzą o całym łańcuchu żywnościowym.