Kampania Soap for Hope
Ratowanie życia. Poprawa jakości życia. Zmniejszanie ilości odpadów.

Thumbnail Thumbnail

Ponad 7 milionów dzieci umiera każdego roku z powodu chorób, którym można zapobiec zwykłym myciem rąk. Każdego roku hotel z 400 pokojami generuje około 3,5 tony odpadów mydeł. Odpady te trafiają na wysypisko lub są wysyłane do recyklingu, co wiąże się z wysokimi opłatami. Dlatego stworzyliśmy program  Soap for HopeTM, który ma pomagać i uczyć osoby w szczególnie zagrożonym regionach świata, jak resztki mydeł przekształcić w nowe kostki.

Why Soap For Hope?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) higiena rąk jest jednym z najskuteczniejszych działań, jakie można podjąć, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów i zapobiegać infekcjom, w tym wirusowi COVID-19. My, jako społeczność odgrywamy kluczową rolę w walce z COVID-19, przyjmując częste mycie rąk jako nieodłączny element codziennych zadań.

Kampania Soap For Hope koncentruje się na 3 głównych celach:

  • ratowanie życia poprzez zapewnienie mydła i higieny społecznościom, które mają ograniczony do nich dostęp;
  • poprawa źródeł utrzymania lokalnej społeczności poprzez recykling i ponowne przetwarzanie mydła;
  • pomaganie hotelom w zmniejszaniu ilości odpadów mydła, zmieniając zużyte, niewykorzystane mydło w nową formę;

 

Jak działa Soap for Hope? 

Mydło jest pozyskiwane od obiektów hotelowych obsługiwanych przez naszą firmę, a którzy są partnerami kampanii Soap For Hope. Następnie transportowane są do lokalnego zakładu, gdzie mieszkańcy przetwarzają je za pomocą innowacyjnej, ale prostej metody tłoczenia na zimno. Metoda ta pozwala zrobić 120 gramowych kostek mydła lub 500 gramów kostek mydła w mniej niż 10 minut. Proces nie wymaga energii elektrycznej ani bieżącej wody - mediów, których brakuje biednych wioskach i dzielnicach. Nowe kostki mydła są dystrybuowane lokalnie lub transportowane do innych potrzebujących regionów, eliminując w ten sposób odpady, poprawiając poziom higieny i tworząc nowe miejsca pracy.

 

Jednym z kluczowych aspektów naszej kampanii jest zaangażowanie społeczne. Wszystkie projekty są prowadzone bezpośrednio przez lokalne organizacje non-profit i zatrudniają członków danej społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowe. 

How Soap For Hope Works

Wpływ 

Od momentu uruchomienia kampanii Soap For Hope w październiku 2013 roku, uczestniczy w niej ponad 800 hoteli ze 188 miast, z 41 krajów na całym świecie. Do tej pory Soap For Hope przerobiło 2950 ton stałych odpadów mydła, które zostałyby oddane na wysypiska jako śmieci. Razem z naszymi partnerami wyprodukowaliśmy już ponad 24,5 miliona kostek mydła, które każdego roku otrzymuje milion osób. Miejscowe osoby zaangażowane w kampanię Soap For Hope zarabiają na życie, a ich społeczność ma dostęp do darmowego mydła, które ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu chorobom zagrażającym życiu. Prawidłowe i częste mycie rąk pomaga zapobiegać chorobom, takim jak biegunka, zapalenie płuc, a teraz Covid-19.

 

Kampania Soap For Hope to tylko jeden z przykładów tego, jak łączymy nasze zobowiązania biznesowe i społeczne, by tworzyć wspólną wartość razem z grupą partnerów.

"Cieszymy się, że możemy dołączyć do kampanii Soap for Hope razem z firmą Diversey. Kampania ta tworzy wspólną wartość między naszą firmą a społecznościami, w których działamy. Zapewnienie lokalnego dostępu do lepszej higieny jest ściśle zgodne z programem marki Blu Planet, zachęcającym do racjonalnego korzystania z zasobów wody ”. Inge Huijbrechts, wiceprezes ds. Odpowiedzialnego biznesu w Carlson Rezidor Hotel Group

The Impact Of Soap For Hope

"Jesteśmy dumni, że ponad 70 hoteli Hilton na całym świecie oddaje mydło do recyklingu w ramach kampanii Diversey: Soap for Hope. Elastyczność programu pozwoliła nam dostosować go do poszczególnych hoteli i ich partnerów społecznych, co zaowocowało fantastycznymi projektami, od wspierania młodych ludzi po tworzenie nowego źródła przychodów dla partnerskich organizacji społecznych, które poddają recyklingowi mydło i sprzedają odzyskane kostki. W Hiltonie wierzymy, iż naszą misją jest wywieranie pozytywnego wpływu na nasze społeczności, a recykling mydła to tylko jeden z przykładów tego, jak możemy je wzmocnić, tworząc nowe możliwości i chroniąc środowisko”. Maxime Verstraete, wiceprezes ds. Odpowiedzialności korporacyjnej i zgodności z przepisami ADA w hotelach Hilton

Chciałbyś uczestniczyć w kampanii?